Klasyfikacyjny Turniej Szachowy w MDK "Ferie Szachowe 2018"

szachy

Turniej jest otwarty dla dzieci i młodzieży szkolnej /do lat 19/, którzy znają zasady gry i zapis partii.

Sala gry: MDK, ul. Warszawska 51

Terminarz:

wtorek, 23.01. godz. 11-14       zapisy do turnieju i szkolenie
piątek,  26.01.           11-11.30  dodatkowe zapisy
                                11.30-14  rundy I i II turnieju
wtorek, 30.01.           11-14       rundy III, IV i V
piątek,  02.02.           11-14      rundy VI i VII  oraz zakończenie turnieju

Nie ma limitu rankingowego, mogą też startować uczestnicy spoza Elbląga. Czas gry wynosi P30 /po 30 minut na partię dla zawodnika/. Można zdobyć kategorie szachowe: V, IV, dziewczęta także kat. III. Przewidziane są puchary i dyplomy dla najlepszych oraz upominki rzeczowe.

Uwaga: Przed turniejem uczestnicy wypełniają wnioski o przyjęcie na zajęcia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY SUKCESÓW na SZACHOWNICACH!