Kolejny sprawdzian IKS ATAK

atak

atak - atak

Sprawdzian w pięciu dyscyplinach przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych Austria 2017 zakończony.

W połowie grudnia  do stolicy Tatr  zjechali  zawodników Olimpiad Specjalnych trenujący; narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy i bieg na rakietach śnieżnych . Głównym celem spotkania był sprawdzian  w 5 dyscyplinach przed Światowymi Zimowymi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych Austria 2107. Podczas zgrupowania  pracowano nad podniesieniem ogólnej sprawności zawodników, kształtowaniem  wytrzymałości i wydolności, a także przygotowaniem technicznym. Sprawdzian zakończył się ostateczną kwalifikacją zawodników i trenerów do udziału w Igrzyskach.

Miło nam  poinformować, iż w składzie  podstawowym 46 osobowej ekipy zawodników Olimpiad Specjalnych Polska  znalazł się Michał  Weroński, zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych "ONI w ATAKu" o/ warmińsko-mazurski, który działa przy IKS "ATAK".

Michał będzie ścigał się na łyżwach na dystansie  555m i 777m. Udział w Igrzyskach to duże wyróżnienie i przeżycie dla wszystkich zawodników, trzymajmy kciuki za reprezentacje Olimpiad Specjalnych Polska :)

Zawodnikom wyjeżdżającym na Igrzyska zakupiono sprzęt sportowy dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki (umowa nr 2016/0099/0082/SubC/DS-SN/4/MR z dnia 09.11.2016)

Organizacja Sprawdzianu możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki (na podstawie umowy nr 2016/0003/0082/SubC/DS-SN/2/MR z dnia 08 marca 2016r. oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt „Rozwińmy skrzydła!” umowa nr ZZB/000385/BF/D z dnia 28.04.2016r.).