Rok Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

spotkanie

spotkanie - spotkanie

W ubiegły piątek w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się pierwsze spotkanie komitetu, którego zadaniem jest opracowanie programu obchodów Roku Gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego w Elblągu.

Komitet zebrał się pod przewodnictwem Witolda Wróblewskiego prezydenta Elbląga oraz Marka Pruszaka przewodniczącego Rady Miejskiej. W skład Komitetu wchodzą urzędnicy, przedstawiciele miejskich instytucji, mediów i duchowieństwa oraz rodzina Gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego. Zebrani przedstawili wstępne pomysły upamiętnienia Generała Nieczui-Ostrowskiego, Honorowego Obywatela Elbląga. Szczegółowy program powinien zostać w ciągu kilku tygodni opracowany i szerzej zaprezentowan elbążanom.

spotkanie

spotkanie - spotkanie