Rodzina 500 plus

Ważne!

Jeżeli pobierasz świadczenie wychowawcze (500+)
Pamiętaj!!! Świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021 r.
Jeżeli nie zmieniła się twoja sytuacja rodzinna, to nie musisz teraz składać wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022

 Wnioski można składać:

  • Od 1.02.2021 r. – drogą elektroniczną za pośrednictwem:

- bankowość elektroniczna

- portal emp@tiawww.empatia.mrpips.gov.pl – do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej

- PUE ZUS

  • Od 01.04.2021 r. – w wersji papierowej

INFORMACJA DLA OSÓB AKTUALNIE POBIERAJĄCYCH 500 PLUS

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze (500 PLUS) na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

UWAGA!

Osoby, które utraciły prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko z powodu utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka wchodzącego w skład rodziny proszone są o pilne zgłoszenie się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych lub kontakt telefoniczny 55-236-43-53 lub 55-236-43-60