Rewitalizacja

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg zapraszamy Państwa do udziału w badaniu kierowanym do mieszkańców Elbląga.

Ankieta dostępna jest:
1.    On-line pod linkiem: https://forms.gle/Gu4wNFUA8hHWkcUt6
2.    W wersji papierowej w siedzibie Urzędu w Departamencie Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14).
3.    Na platformie konsultacyjnej https://konsultacje.elblag.eu/

Ankieta jest anonimowa, a udzielane odpowiedzi prezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych zostaną wykorzystane do przygotowania szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, która będzie stanowić część Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg. Odpowiedzi pozwolą również zaplanować proces rewitalizacji w sposób uwzględniający potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy.

Wypełnione formularze można przekazywać w formie zeskanowanej pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego przy ulicy Łączności 1, 82-300 Elbląg (z dopiskiem na kopercie: ANKIETA GPR) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14) w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki:
ankieta (docx)
ankieta (pdf)

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 485 ze zmianami) Prezydent Miasta Elbląg zawiadamia o podjęciu uchwały nr XXX/878/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg.

Załączniki

Na sesji Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 9 marca 2023 r. przyjęta została Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Elbląg. Uchwała inicjuje proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Elbląg dla obszaru rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji określi harmonogram działań, które będą podejmowane w ramach procesu rewitalizacji przez zaangażowanych w jego realizację interesariuszy.

Uchwała

Mapa