Gmina Miasto Elbląg otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej 16A w Elblągu w 2021 roku.

Plik do pobrania