Gmina Miasto Elbląg otrzymała dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego na realizację Funduszu pracy – Dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Plik do pobrania