Gmina Miasto Elbląg realizuje przy współpracy Regionalnego Centrum Wolontariatu Program “Wspieraj Seniora”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, a Prezydentem Miasta Elbląg.

Plik do pobrania