Programy realizowane ze środków budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Gmina Miasto Elbląg otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2023. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. W ramach wycieczek szkoły odwiedzają punkty edukacyjne wskazane przez MEiN w liczbie odpowiadającej długości trwania wycieczki (jednodniowa – co najmniej 2 pkt; dwudniowa – 4 pkt; trzydniowa – 6 pkt).
Przedmiotem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Elbląskie szkoły otrzymały dofinansowanie do wycieczek w wysokości: 286 200, 00 zł  
-    Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu: 24 720, 00 zł
-    Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu: 60 000, 00 zł
-    Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu: 10 000, 00 zł
-    Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu: 30 000, 00 zł
-    Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu: 10 000, 00 zł
-    Zespół Szkół i Placówek Sportowych: 80 000, 00 zł
-    Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu: 10 000, 00 zł
-    Zespół Szkół Gospodarczych: 29 400, 00 zł
-    Zespół Szkół Technicznych: 9 176, 00 zł
-    Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu: 10 000, 00 zł
-    III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu: 10 000, 00 zł
-    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2: 2 904, 00 zł

Plik do pobrania