Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej

17 i 18 maja w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się 48. edycja Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej, którego gościem specjalnym będzie grupa teatralna „A Dlaczego” ze szkoły im. M. Szaszkewycza . Organizatorem festiwalu jest Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.Przedsięwzięcie dofinansowane jest przez prezydenta miasta Elbląga Jerzego Wilka.

 


Pierwszego dnia imprezy odbędzie się prezentacja zespołów dziecięcych, podczas której najmłodsi będą śpiewać, grać na instrumentach, tańczyć, recytować i przedstawiać krótkie formy teatralne. Całość rozpocznie się o godzinie 11:00. Na zakończenie dnia o 17:30, goście z Przemyśla - przedstawią sztukę Natalii Zabiłoji pt. „Kiedy zejdzie księżyc”.


Drugiego dnia o 10:30 zaplanowano koncert galowy 48. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej.

Festiwal jest imprezą o wieloletniej tradycji, cieszący się ogromną popularnością w środowisku ukraińskim. Jego uczestnikami są dzieci uczące się języka ukraińskiego w punktach nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach województwa warmińsko-mazurskiego oraz zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce lub innych organizacjach mniejszości ukraińskiej w całym kraju. Odgrywa on dużą rolę w procesie wychowania dzieci, integracji oraz poznawania tradycji i języka swoich ojców. Jest również doskonałą okazją do zaprezentowania przez dzieci szerszej publiczności swoich umiejętności i wiedzy zdobytej na lekcjach języka ukraińskiego.


Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Gminy Miasta Elbląg oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.