Procedura niezbędnego do dofinansowania wkładu własnego dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków pochodzących ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych

Dokument do pobrania