Ochrona Danych Osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych dla użytkowników Fanpage Gminy Miasto Elbląg

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu :

- publikowania postów na fanpage’u;

- prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;

- informowania o nadchodzących wydarzeniach oraz udostępnieniu informacji o zakończonych wydarzeniach,

na podstawie uzasadnionego interesu administratora związanym z prowadzeniem strony dostępnej w ramach serwisu Facebook pod adresem https://pl-pl.facebook.com/MiastoElblag/

3. W ramach prowadzenia naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

a) identyfikator Facebook:

- osób dokonujących subskrypcji fanpage’u (imię i nazwisko),

- osób publikujących komentarze i wchodzących w interakcję (imię i nazwisko),

- osób like’ujących publikowane na profilu materiały (imię i nazwisko),

b) wizerunek związany z identyfikatorem Facebook (zdjęcie profilowe),

c) dane osobowe zamieszone w profilu Facebook (np. telefon, adres e-mail).

4. Państwa dane uzyskane w związku z prowadzeniem niniejszego fanpage’a nie są nikomu udostępniane. We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Państwa dane mogą być przekazane właściwym organom, jeżeli wiąże się to z realizowaniem ich zadań publicznych wynikających z przepisów prawa lub sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane osobowe podane w związku z prowadzeniem niniejszego profilu są przetwarzane tak długo, dopóki „lubisz” nasz profil. Po skorzystaniu z opcji „Cofnij polubienie strony” zaprzestaniemy ich przetwarzania, za wyjątkiem danych związanych z postami i komentarzami, które Państwo zamieścili naszym profilu.

Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook m.in historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebook Inc. Dostęp do regulaminu Facebook Inc. możliwy jest za pośrednictwem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd.

7. Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1. W związku z prowadzeniem fanpage w serwisie facebook Gmina Miasto Elbląg wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) współadministratorami Państwa danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników mojego fanpage..

3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:

   - posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

   - zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

   - zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło

       naruszenie o zdarzeniu

   - zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia

bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Odpowiedzialność Gminy Miasto Elbląg wynikająca ze współadministrowania:

   - posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

   - zrealizowanie obowiązków informacyjnych

5. Facebook Ireland może udostępnić Państwu zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych.

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Dane osobowe w zbiorze Monitoring wizyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia będącego własnością Urzędu, na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Monitoring wizyjny obejmuje korytarze i klatki schodowe oraz tereny wokół budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, ul. Stary Rynek 25 , ul. E. Orzeszkowej 2, ul. Jaśminowej 11.

3) Nagrania Monitoringu wizyjnego przekazywane są wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4) Nagrania Monitoringu  przechowywane są przez okres 30 dni od daty rejestracji lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu.

5)  Posiadają Państwo prawo do:
- złożenia wniosku do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa,
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.