Flaga Europy

image

image - image
23 czerwca 2000 r. odbyła się oficjalna uroczystość wręczenia Flagi Europy przyznanej Elblągowi przez Radę Europy w Strasburgu. Uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Prezydent Elbląga Henryk Słonina i Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kempiński zaprosili do ratusza radnych, posłów i senatorów, przedstawicieli administracyjnych i samorządowych władz wojewódzkich, hierarchów kościołów i związków wyznaniowych oraz szefów miejskich instytucji, placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych, jak również przedstawicieli organizacji związkowych i społecznych.
Na tę część uroczystości, która odbywała się na placu Kazimierza Jagiellończyka zaproszeni zostali również mieszkańcy Elbląga. Także z tej okazji władze miejskie zaprosiły do Elbląga przedstawicieli zaprzyjaźnionych zagranicznych miast i regionów partnerskich.
Władzom miejskim zależało na uczestnictwie społeczności Elbląga nie tylko dlatego, iż obligował do tego ceremoniał wręczania Flagi. Uroczystość taka ma zawsze walory emocjonalne i w tym sensie integracyjna wymowa jest nie do przecenienia.
Uroczystość prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kempiński. Symbolicznym gestem, było wręczenie błękitnej flagi z kręgiem 12 złotych gwiazd. Dokonał tego dr Wilfried Böhme, honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarzystów Rady Europy, który przekazał ją prezydentowi Elbląga Henrykowi Słoninie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kempiński zaprosił następnie wszystkich zebranych na dalszy ciąg uroczystości na plac Kazimierza Jagiellończyka. Gospodarze i goście przeszli wspólnie (mimo deszczowej pogody) przy dźwiękach orkiestry wraz z barwnym pochodem harcerzy oraz zespołu "Ziemia Elbląska". Tam odbyło się spotkanie ze społeczeństwem Elbląga, które towarzyszyło wciągnięciu Flagi na maszt. Dokonali tego prezydent Henryk Słonina, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kempiński i dr Wilfried Böhme. Sam akt wciągnięcia Flagi na maszt poprzedziła część artystyczna nawiązująca symbolicznie do wprowadzenia Elbląga w krąg państw unijnych. Tło muzyczne stanowiły motywy "Ody do radości" Beethovena.

"Flaga Europy" jest honorową wersją sztandaru Europy przyjętego przez Radę Europy w 1955 roku. Obecnie widnieje ona we wszystkich 41 państwach członkowskich Rady Europy od Portugalii do Rosji i od Islandii do Cypru. Znajduje się na niej krąg z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. Ich ilość jest niezmienna. Układ gwiazd symbolizuje jedność narodów Europy. Liczba dwanaście jest symbolem doskonałości. W roku 1986 przyjęta ona została przez dzisiejszą Unię Europejską. W roku 1955 wybranie tego symbolu doskonałości było odważną wizją. Wtedy bowiem do Rady Europy należało tylko 14 państw zachodnich. Zjednoczyły się one, pomimo nowych niebezpieczeństw i konfliktów, by przezwyciężać wojenną przeszłość naszego kontynentu i jego granic. Rada Europy jest najstarszą wspólną instytucją europejską, która powstała po II wojnie światowej. Zobowiązana jest ona do działania na rzecz praw człowieka, wolności, państwa prawa i demokracji parlamentarnej. Ekonomiczne zjednoczenie Europy jest dla Unii Europejskiej, z jej siedzibą centralną w Brukseli, bardzo ważne i niezbędne. Ważne i niezbędne jest, by Polska do tej wspólnoty gospodarczej także należała. Podstawową sprawą dla naszego kontynentu jest jednak współpraca kulturalna. Wykracza ona poza państwa pracujące nad jednością gospodarczą, finansową i polityczno-socjalną. Od powstania w roku 1949 do roku 1959 Rada Europy musiała ograniczać się do państw Europy Zachodniej. Czterdzieści lat musiało minąć, aby do Rady Europy mogły zacząć przystępować inne państwa o pluralistycznej demokracji i wejść w jej stałe struktury. W roku 1989 było to 21 państw europejskich; dziś jest ich 41. W ten sposób Rada Europy stała się odbiciem historycznie powstałych narodowych struktur Europy. Może ona teraz spełniać swe cele w całej Europie i rozwijać wspólne europejskie dziedzictwo, jak również wynikające z tego prawa człowieka, prawa państwa i demokracji.