Gmina Miasto Przyjazne Środowisku

image

image - image

W listopadzie 2000 r. Elbląg został laureatem ogólnopolskiego konkursu ekologicznego "Gmina Miasto Przyjazne Środowisku". Jury II edycji konkursu, którego honorowym patronem jest prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, przyznało naszemu miastu główną nagrodę w kategorii: "Miasto Przyjazne Środowisku".
Statuetka i certyfikat zostały wręczone w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gdzie odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursu.
Elbląg mógł wziąć udział w konkursie przede wszystkim ze względu na swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska. Do najważniejszych dokonań należy zaliczyć: działalność miasta w ramach programu Lokalna Agenda 21, uruchomienie nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, selektywną zbiórkę odpadów, działalność Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Piaskach, systematyczne zadrzewianie miasta, działania na rzecz poprawy jakości stanu powietrza oraz poprawy jakości wody w rzekach i realizację miejskiego programu zarybiania rzek.