Dyplom honorowy Unii Europejskiej za szczególne dokonania na rzecz Ekologii

image

image - image
W 1999 r. Elbląg otrzymał "ekologiczną" nagrodę Unii Europejskiej. Konkurs pod hasłem "Miasto a wymagania Unii Europejskiej", miał na celu wskazanie miastom państw pretendujących do UE wymagań z zakresu ochrony środowiska i działań prowadzących do ich wdrożenia. Przy dokonywaniu oceny uczestników brano pod uwagę nie tylko obecny poziom przestrzegania standardów w Unii w zakresie ochrony środowiska, ale także dotychczasowe zaangażowanie poszczególnych miast w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska. Ocenie poddano dostęp do informacji o środowisku, a także jakość powietrza oraz gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.

Oprócz ELBLĄGA laureatami zostali:
BURGAS (Bułgaria),
KECSKEMET (Węgry),
PARNU (Estonia),
RAMNICU VALCEA (Rumunia),
SPISSKA NOVA VES (Słowacja),
SVITAVY (Czechy).

Zabierając głos podczas brukselskiej uroczystości Prezydent powiedział :

W imieniu władz samorządowych i mieszkańców Elbląga, pragnę serdecznie podziękować za tak wysokie uznanie i wyróżnienie naszych dokonań na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy nim bardzo zaskoczeni i uradowani. Zaskoczeni dlatego, że to co robiliśmy w tym zakresie, traktowaliśmy jako naturalną powinność wobec otaczającego nas środowiska, a także wobec pokoleń, które po nas nastąpią. Przeświadczeni o tym zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych w Polsce Zakład Utylizacji Odpadów, wyposażony w instalację do produkcji energii elektrycznej wykorzystującą powstający w nim biogaz, gruntownie zmodernizowaliśmy oczyszczalnie ścieków, wyposażyliśmy odlewnie metali i elektrociepłownię w urządzenia odpylające, radykalnie ograniczające zanieczyszczanie atmosfery, wdrożyliśmy selektywną zbiórkę odpadów we wszystkich dzielnicach i osiedlach miasta, na szeroką skalę rozwinęliśmy akcję sadzenia drzew. Na Mierzei Wiślanej - pomiędzy Bałtykiem i Zalewem Wiślanym - zbudowaliśmy szkołę ekologiczną. Każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, lekcje ekologii odbywają w niej kolejne klasy szkół naszego miasta. Uradowani, a także zmobilizowani tak wysoką oceną dotychczasowych dokonań, wytyczyliśmy już program następnych działań, jeszcze bardziej efektywnych. Najważniejsze z nich, to dalsza poprawa jakości wody w sieci komunalnej, a także budowa na obrzeżach Elbląga kosztem 10 mln USD mostu drogowego o standardach europejskich, który umożliwi wyprowadzenie transportu samochodowego ze śródmieścia. Zamierzamy również wydłużyć trakcję tramwajową, ograniczając autobusową. Raz jeszcze dziękuję Państwu za otrzymane wyróżnienie i serdecznie zapraszam do naszego miasta - przyjaznego środowisku i odwiedzającym je gościom, stanowiącym też atrakcyjną bazę wypadów turystycznych do Malborka, Fromborka, Trójmiasta i Kaliningradu oraz jedynymi w świecie rejsami przez pochylnie do Ostródy.

Ocenie pod hasłem " Miasta a wymagania Unii Europejskiej" poddanych zostało 215 miejskich ośrodków z 10 państw Europy środkowej i wschodniej.
W uzasadnieniu wyróżnienia dla Elbląga, przekazanego Prezydentowi Miasta Henrykowi Słoninie 26 listopada w Brukseli - wyróżnienia honorowego, prestiżowego a nie finansowego - podkreślano, że zostało one przyznane za całokształt działań związanych z ochroną środowiska, a w szczególności za gospodarkę odpadami, ochronę wód i powietrza oraz dostęp do informacji o środowisku.