Pomoc osobom bezdomnym - koordynacja działań

Urząd Miejski w Elblągu, podległe instytucje i służby mundurowe przygotowują się do nadchodzącego sezonu zimowego, by skutecznie pomagać osobom bezdomnym. Jak co roku w październiku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie mające sprawdzić stan przygotowań poszczególnych jednostek do niesienia pomocy potrzebującym i koordynację działań w tym zakresie. Efektem spotkania jest m.in. tabela, w której zestawione zostały dane elbląskich instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Gdzie szukać pomocy? - tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy

Przypominamy również, że od 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie ponownie uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych - tel. 800 165 320

Poniżej prezentujemy również wyciąg ze spotkania na którym poszczególne jednostki i służby prezentowały, jakie działania podejmują, aby pomagać osobom bezdomnym.

Komenda Miejska Policji
Funkcjonariusze Policji jak co roku będą uczestniczyć w zespołach wyjazdowych wspólnie ze Strażą Miejską, MOPS i kontrolować  miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Policjanci – Dzielnicowi stworzyli mapę miejsc, w których gromadzą się bezdomni. Miejsca te, głównie wokół dużych sieciowych sklepów, są analizowane i często odwiedzane przez funkcjonariuszy. Na bieżąco podejmowane są interwencje w każdej wiadomej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy. Podkreślono, że wśród bezdomnych rośnie świadomość, gdzie w największe mrozy można szukać pomocy i możliwości noclegu, oraz gdzie można skorzystać z ciepłego posiłku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
Pracownicy socjalni na bieżąco zabezpieczają wszystkich potrzebujących, którzy m.in. na podstawie decyzji administracyjnej są kierowani do schroniska. Ponadto osoby potrzebujące mogą skorzystać z noclegowni, ogrzewalni, dostać skierowanie na gorący posiłek wydawany w jadłodajni prowadzonej przez Caritas, otrzymać zasiłek stały lub celowy np. na zakup leków. Zostanie ułożony harmonogram wspólnych wyjazdów przedstawicieli MOPS z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji do miejsc przebywania osób bezdomnych. Często zdarza się, że tylko minusowe temperatury zmuszają bezdomnych do szukania pomocy stacjonarnej.  

Pogotowie Socjalne - ul. Królewiecka 102, w strukturach którego funkcjonuje Noclegownia
Od 1 listopada przyjmowane będą osoby bezdomne trzeźwe i nietrzeźwe. W przyszłym roku planuje się likwidację noclegowni, ponieważ nie mogą przebywać w niej, zgodnie z nowymi przepisami, osoby nietrzeźwe. Osoby bezdomne trzeźwe znajdą miejsce w placówce przy ul. Nowodworskiej, natomiast w Pogotowiu Socjalnym zwiększona zostanie liczba miejsc dla dowożonych osób nietrzeźwych. Osoby bezdomne mogą przebywać w noclegowni od godz. 19.00 do 7.00 rano dnia następnego, mogą się wykąpać, wyprać odzież oraz w razie konieczności skorzystać z pomocy lekarskiej. Pracownicy Noclegowni informują osoby bezdomne, gdzie mogą skorzystać z pomocy i są w stałym kontakcie z pracownikami Domu dla Bezdomnych.

Schronisko Noclegownia i Ogrzewalnia funkcjonująca na bazie Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49 
Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. W chwili obecnej  z placówki korzysta ponad ponad 70 osób. Placówka dysponuje ogółem 120 miejscami, w tym - schronisko 100 miejsc, noclegownia 13 i ogrzewalnia 7 miejsc, zabezpieczając pobyt, jeden gorący posiłek, odzież, obuwie, środki czystości, środki opatrunkowe, porady psychologiczne. Osoby wymagające pełnej całodobowej pomocy otrzymują dwa-trzy posiłki dziennie. Stowarzyszenie, w ramach pozyskanych środków, zatrudnia pielęgniarkę i psychologa. W placówce na bieżąco prowadzone są prace dostosowawcze celem osiągnięcia standardów określonych w nowych przepisach.
 
Caritas Diecezji Elbląskiej
Jadłodajnia funkcjonująca przy Caritas od 2 listopada wydawać będzie gorący posiłek osobom z problemem alkoholowym, w tym osobom bezdomnym. Dziennie wydawanych będzie do 120 posiłków przez 6 dni w tygodniu, w sobotę dodatkowo suchy prowiant na niedzielę i święta. Dodatkowo organizowana będzie Kolacja Wigilijna dla osób korzystających z posiłków. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Miasta w wysokości 75 tys. złotych. W roku bieżącym w jadłodajni wymieniony został na nowszy istniejący monitoring, aby podnieść jakość jego zapisu i tym samym zapewnić  większe bezpieczeństwo osób korzystających z jadłodajni. Trzech mężczyzn obsługujących w jadłodajni, również dzięki tej pracy wyszło z bezdomności i radzą sobie samodzielnie.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzorem lat ubiegłych będzie przyjmował meldunki od instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Ponadto w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco podejmowane będą interwencje w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy.

Straż Miejska. Podobnie jak w latach ubiegłych zostanie opracowany harmonogram wspólnych wyjazdów Straży Miejskiej, przedstawicieli Policji i pracowników socjalnych MOPS. Straż Miejska rozpoznaje miejsca, w których przebywają bezdomni, kontroluje „pustostany”.