Zapraszamy na Kawiarenkę Obywatelską z udziałem Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych

kawiarenka

kawiarenka - kawiarenka


20 października br. o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się Kawiarenka Obywatelska, podczas której członkowie REOP spotkają się z przedstawicielami elbląskich stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych.

6 października br. ukonstytuował się skład Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych kadencji 2016-2019. W Radzie zasiadają: Teresa Bocheńska (Bank Żywności w Elblągu)  – Przewodnicząca, Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP)  – Wiceprzewodniczący, Adrian Płączyński (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu) – Sekretarz, Krzysztof Grablewski (Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego), Edward Łebkowski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi"), Mateusz Szmurło (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg), Stanisław Tomczyński (Elbląski Klub Sportowy START).

Jednymi z głównych zdań REOP jest reprezentowanie elbląskich stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych, współpraca z miastem na rzecz sektora pozarządowego, udział w zespołach wypracowujących prawo lokalne, integracja organizacji z naszego miasta. Dlatego spotkanie jest okazją by przedstawiciele elbląskich NGO mogli wspólnie porozmawiać na temat pracy Rady nowej kadencji,  zgłosić pomysły, zasygnalizować problemy, jakimi, według organizacji pozarządowych powinna zająć  się REOP oraz wzmocnić współpracę pomiędzy podmiotami trzeciego sektora i REOP.

Istnieje również możliwość zgłoszenia swoich pytań, propozycji i uwag droga elektroniczną. Można zrobić to wypełniając do wtorku 18 października 2016 prosty formularz dostępny pod adresem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYss7AVVGtO5fFIxAVu7H3UmKFNmJ9WRFM75ubw-1Vyks9WA/viewform

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu!


Rafał Narnicki
Centrum Organizacji Pozarządowych