Międzynarodowy Dzień Żywności 2016 – w Elblągu przemarsz „Strajk Żywności”

foto strajk

Jak od kilku lat, Banki Żywności obchodzą ten dzień pod hasłem nie marnowania żywności. Bank Żywności w Elblągu organizuje przemarsz dzieci i młodzieży z placówek szkolno-wychowawczych w przebraniach za owoce i warzywa oraz produkty spożywcze. Zgłosiło się m.in. 5 przedszkoli, cztery szkoły podstawowe.

Marsz wyruszy o 12.00 w dniu 17 października (poniedziałek) z Placu Kazimierza Jagiellończyka i przejdzie ulicami 12 Lutego, Armii Krajowej, Pocztową, Garbary do Galerii El, gdzie nastąpi zakończenie.

Jak zwykle, nagrodzimy najładniejsze przebranie. Na zakończeniu ogłosimy też wyniki wcześniej ogłoszonego konkursu na najlepsze hasło dotyczące nie marnowania żywności i wręczymy nagrody laureatom.

Serdecznie zapraszamy! Teresa Bocheńska

Federacja Polskich Banków Żywności przygotowała raport  o marnowaniu żywności. Poniżej fragmenty:

Eurostat (2010-2015) podaje, że źródłami strat i marnotrawstwa żywności w Unii Europejskiej są wszystkie etapy łańcucha produkcji i dystrybucji żywności, choć w różnym stopniu. W 2016 grupa projektowa EU Fusion, działająca na zlecenie Komisji Europejskiej, wskazuje, że głównym źródłem marnotrawstwa są wciąż gospodarstwa domowe (53%) a następnie przetwórstwo (19%), gastronomia (12%), produkcja (11%) oraz sprzedaż (5%) ("Food waste data set for EU-28", 2016, EU Fusions). W Unii Europejskiej (28) marnuje się rocznie 88 mln ton żywności (± 14) w tym jadalnych i niejadalnych części pożywienia. W przeliczeniu na każdego mieszkańca marnowane jest średnio 173 kg. Ilość ta stanowi ekwiwalent 20% całej produkcji w Unii Europejskiej. Straty sięgają 143 mld Euro rocznie. Gospodarstwa domowe odpowiadają za niemal 47 mln ton wyrzucanego jedzenia, co stanowi 98 mld Euro rocznie. Koszt ten jest znaczny również ze względu na kumulację na tym etapie wszystkich kosztów związanych z produkcją, transportem i obróbką kulinarną żywności.

W Polsce, jak podają szacunkowe dane Eurostatu z 2006 roku, opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie około 6,6 mln ton odpadów żywnościowych, gospodarstwa domowe za 2 mln ton, natomiast inne źródła za 0,35 mln ton. W przeliczeniu każdy Polak wyrzuca około 52 kg żywności rocznie. Dane te sytuują Polskę na piątej pozycji państw marnujących żywność w Unii Europejskiej za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją i Holandią. Niestety wciąż brakuje stałego monitoringu strat i marnotrawstwa żywności w Polsce, który mógłby przyczynić się do aktualizacji danych na temat skali marnotrawstwa dla poszczególnych etapów łańcucha żywności.

Niemal 1/3 Polaków przyznaje się, że zdarza im się wyrzucać żywność (na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności, MillwardBrown 2016). Badania na przestrzeni kilku lat pokazują, że tendencja do marnowania żywności stabilizuje się i dotyczy ok. 30% procent społeczeństwa.