Komunikat dot. zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Prezydent Miasta Elbląg podaje ponownie do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych, że w dniu 29 października 2015 r. podjęta została uchwała nr X/194/2015 Rady Miejskiej w Elblągu, zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Dotychczasowe warunki sprzedaży obowiązywać będą w przypadku złożenia wniosku o nabycie lokalu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. Natomiast od 01 stycznia 2017 r. zmianie ulegają m.in. wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Wysokość bonifikat w poszczególnych latach została przedstawiona w poniższej tabeli.

Wysokości udzielanych bonifikat dla wniosków złożonych w poszczególnych latach
Dla lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych wybudowanych: do 31 grudnia 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.                           i następne
przed rokiem 1946 95% 90% 85% 80% 75% 70%
w latach 1946-1976 90% 85% 80% 75% 70% 65%
w latach 1977-1996 85% 80% 75% 70% 65% 60%
Dla lokali znajdujących się w budynkach jednorodzinnych 90% 85% 80% 75% 70% 65%
Wysokość bonifikaty podwyższa się o 5 %, jeżeli następuje równoczesna sprzedaż wszystkich dotychczas nie wykupionych lokali mieszkalnych w danym budynku.
Maksymalna bonifikata nie może wynosić więcej niż 99 % ceny lokalu.