Upamiętnienie 77. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

uroczystości

uroczystości - uroczystości


W kościele pw. Wszystkich Świętych oraz pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu Agrykola odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające 77. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Poprzez Apel Pamięci, salwę honorową, składanie kwiatów, wieńców i zniczy mieszkańcy naszego miasta oddali hołd wszystkim, którzy w wyniku radzieckiej agresji zostali zamordowani lub wywiezieni na Sybir. W uroczystości wzięli udział m.in. Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej.

Upamiętnienie 77. rocznicy napaści ZSRR na Polskę - zobacz zdjęcia

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, po którym zebrani usłyszeli również Hymn Sybiraków ukazujący ich tragiczne losy. Do zebranych na uroczystości zwrócił się m.in. Witold Wróblewski prezydenta Elbląga:

W połowie września ‘39 roku polska armia zaangażowana była w walkę z nacierającymi wojskami niemieckimi, wciąż dzielnie broniła się okupowana Warszawa, a na wschodzie planowane było tworzenie drugiego frontu w obronie przed najeźdźcą z zachodu. W tych warunkach wkroczenie ogromnej armii sowieckiej zadało ostateczny cios polskim działaniom obronnym i przypieczętowało rozbiór polskich ziem. W momencie ataku propaganda sowiecka mówiła o upadku stolicy, rozsypaniu się struktur władzy, przede wszystkim zaś uzasadniano tę agresję, także na arenie międzynarodowej, koniecznością wzięcia pod ochronę ludności ziem zachodniej Ukrainy i Białorusi. Ale działania sowieckie z całą pewnością nie miały charakteru pokojowego, czy ochronnego. Wystarczyło spojrzeć na ofensywny sprzęt armii sowieckiej, by wiedzieć, że jej cel jest zupełnie inny. Za wojskiem nadciągała już eksterminacja mająca dostosować ludność i zajęte ziemie do modelu sowieckiego.

Składam dziś hołd wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami agresji ZSRR na Polskę, stracili życie lub zostali wywiezieni za swoje polskie pochodzenie. Chylę czoła przed tymi, którzy mimo brutalnych represji i wywózek zachowali polskość. W tym dniu wspominam rodaków zmuszonych do opuszczenia Ojczyzny, zesłanych na wschód za to, że byli Polakami. To o nich mówimy – Sybiracy – wspominając miejsce ich zesłania. Cześć Ich Pamięci!

Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków wykonali montaż słowno-muzyczny nawiązujący do wydarzeń sprzed 77 lat. Część wojskową uroczystości wypełnił apel pamięci i salwa honorowa upamiętniająca ofiary agresji.

Przy dźwiękach woskowego werbla odbyła się ceremonia składania wieńców i kwiatów, jako pierwsza wiązanki złożyła delegacja związków kombatanckich i stowarzyszeń służb mundurowych: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu, oddział Związku Sybiraków w Elblągu, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związek Korpusu Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Ceremonię pod Krzyżem Katyńskim zakończyło odegranie utworu pt. „Śpij kolego”.

Organizatorami uroczystości byli: Witold Wróblewski Prezydent Elbląga, Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław Żukowski Prezes oddziału Związku Sybiraków w Elblągu.