Na wodzie Metodą Halliwick

na wodzie

na wodzie - na wodzie


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu realizuje projekt pn. Zajęcia klubu „WODNIAK” współfinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląg. Zajęcia na basenie prowadzone metodą Hallwick przeznaczone są dla dzieci od 1 do 7 roku życia.

Metoda Halliwick jest rewelacyjną i unikalną metodą terapii wodnej i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi. Koncepcja opiera się na przekonaniu, że zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia człowieka wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy. W trakcie terapii możliwe jest odkrycie i uruchomienie nowego potencjału ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach normalnych.

Zajęcia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku.

na wodzie

na wodzie - na wodzie

na wodzie

na wodzie - na wodzie

na wodzie

na wodzie - na wodzie

na wodzie

na wodzie - na wodzie

w wodzie

w wodzie - w wodzie

logotyp

logotyp - logotyp