Komunikat dla prowadzących gospodarstwa rolne w granicach administracyjnych miasta Elbląg

W związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w sprawie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Prezydent Miasta Elbląg uprzejmie informuje, że w przypadku wystąpienia w/w szkód zainteresowani rolnicy z terenu miasta Elbląg proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 (Referat Ochrony Środowiska, pokój 242, tel. nr 55-239-31-81).
Przedmiotowe zgłoszenia stanowić będą podstawę do komisyjnego oszacowania szkód w uprawach w gospodarstwach rolnych.
Uruchomienie jakiejkolwiek pomocy dla poszkodowanych gospodarstw jest możliwe wyłącznie po złożeniu stosownych wniosków i oszacowaniu strat przez komisje powołane przez Wojewodę.