Uwaga ruszają prace drogowe na ul. Daszyńskiego!

uwaga

Prace rozpoczną się od 3 sierpnia br. (środa). Zakres robót będzie obejmował poszerzenie jezdni po stronie wschodniej, wraz z przestawieniem istniejącego krawężnika (od ul. Okrzei do terenu przed szkołą), a także korektę istniejącego skrzyżowania z ulicą Próchnika. Długość poszerzanej jezdni wynosić będzie około 180 metrów, co pokrywa się z istniejącym obecnie dwukierunkowym fragmentem ul. Daszyńskiego. W ramach remontu wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna powyższego odcinka.

 

Wykonawcą prac będzie firma Masters z Elbląga, która planuje zakończyć roboty do końca sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Z uwagi na ograniczenia terenowe Wykonawca zmuszony będzie do czasowego zamknięcia odcinków ul. Daszyńskiego i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.  


Etapy robót wraz z planowanym w sierpniu zamknięciem odcinków jezdni:

ETAP I -      od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Próchnika.
                 Zakres robót: wyrównanie nierówności jezdni, regulacja studni, krawężników,
                 układanie warstwy wiążącej.
                 Przewidywany okres zamknięcia odcinka - około 7 dni.

ETAP II -     od skrzyżowania z ul. Próchnika do wjazdu na teren ZBK (tuż przy ogrodzeniu szkoły).
                 Zakres robót: wyrównanie nierówności jezdni, regulacja studni, krawężników,
                 układanie warstwy wiążącej.      
                 Przewidywany okres zamknięcia - około 7 dni.

ETAP III -   całkowite wyłączenie z ruchu remontowanego odcinka jezdni ulicy Daszyńskiego
                Zakres robót: układanie warstwy ścieralnej na całej długości i szerokości drogi.
                Przewidywany okres zamknięcia - 1 dzień, na czas układania nawierzchni z masy bitumicznej

ETAP IV -   remont nawierzchni ciągów pieszych po stronie wschodniej
                Zakres robót; rozbiórka istniejących płyt chodnikowych, wyrównanie podbudowy i   
                układanie nowych płytek chodnikowych. Roboty będą prowadzone  odcinkami z
                wyłączeniem ruchu pieszego.
                Przewidywany okres wyłączenia chodnika - około 7 dni