Wypoczynek w okresie wakacji

kolonie

Na tegoroczne wakacje Departament Edukacji i Sportu we współpracy ze szkołami oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej przygotował atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Zorganizowano zarówno półkolonie, kolonie wyjazdowe dla podopiecznych MOPS jak i obozy rekreacyjno-sportowe.

1) Z półkolonii skorzysta ok. 880 uczniów. W zajęciach trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, pod opieką wykwalifikowanej kadry dzieci będą rozwijały swoje talenty plastyczne, aktorskie, muzyczne. Półkolonie zorganizowano aż w dziesięciu placówkach, w formie dwutygodniowych turnusów. Organizacji półkolonii podjęły się: SP nr 4, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SP  nr 23 i ZS nr 2 (SP 25). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zorganizowano także półkolonie w specjalnych ośrodkach (SOSW 1 i SOSW 2), gdzie uczestnikami półkolonii będą dzieci niepełnosprawne, również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz poruszające się na wózkach.

Na organizację półkolonii przeznaczono 323 308,00zł (w roku ubiegłym 322 751,00 zł).

2) Przekazano także środki na organizację kolonii wyjazdowych do miejscowości Sielpia, gdzie wakacje spędzi ok. 90 uczniów elbląskich szkół - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizacji kolonii podjęły się Szkoła Podstawowa nr 21 oraz Gimnazjum nr 9. Turnusy kolonijne zaplanowano na 13 dni.

Na realizację kolonii przeznaczono kwotę 104 004,00 zł.

3) Inną formą aktywnego wypoczynku będą obozy zorganizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Elbląscy uczniowie będą rozwijać swoje pasje sportowe podczas zgrupowań organizowanych w różnych częściach Polski: w Człuchowie, Ełku, Tucholi, Braniewie, Karpaczu, Garczynie, czy Elblągu. Dziewczęta i chłopcy trenować będą: koszykówkę, piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz judo, triathlon czy kolarstwo górskie.

Na dofinansowanie obozów sportowych przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Wyżej wymienione środki na organizację Akcji Lato 2016 pozyskano z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie na ten cel przeznaczono : 450 000,00 zł.

4) Ogłoszono także otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2016. Do konkursu ofert, na realizację ww. zadania publicznego przystąpiło 19 elbląskich stowarzyszeń kultury fizycznej. Udzielono wsparcia dla 15 klubów  na łączną kwotę dofinansowania - 85.000,00. Preferowane były oferty realizowane na bazie miejskich obiektów sportowych., nad rzeką Elbląg i w Bażantarni (7 ofert).

W związku z powyższym, wypoczynkiem letnim w różnych formach objętych zostanie łącznie ok. 3300 uczestników.
Formy dochodzeniowe - ok. 2800 uczestników

5) Dofinansowano także, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dofinansowania do wyjazdowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg” (Zarządzenie Nr 170/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 18.04.2014r.) szkoły, które we własnym zakresie podjęły się organizacji kolonii czy obozów. Dofinansowanie te wspiera dzieci wyróżniające się bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen powyżej 4,75), dzieci będące członkami Programu „Karta Dużej Rodziny”, laureatów zawodów i turniejów sportowych oraz osoby kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. Dofinansowanie otrzymały: SP nr 4 – dofinansowanie kolonii w Augustowie, SP nr 12 - dofinansowanie kolonii w Białym Dunajcu oraz ZS nr 3 – dofinansowanie obozu sportowego w Sztutowie.

TABELA - WAKACJE 2016 (kolonie, obozy)