88, 66 a nawet 22

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata


Ksiądz Infułat Mieczysław Józefczyk, Honorowy Obywatel Elbląga obchodził dziś w Ratuszu Staromiejskim swoje dwa jubileusze – 88 rocznicy urodzin i 66 rocznicy święceń kapłańskich. Przy okazji wskazywano na jeszcze jeden jubileusz – 22 rocznicy nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Elbląga. W uroczystości wzięli udział prezydent Witold Wróblewski oraz Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej.

Księdzu Józefczykowi, człowiekowi wywodzącemu się z pogranicza kultur, na początku muzyczną niespodziankę przygotował zespół wykonujący wiązankę pieśni ukraińskich. Później przyszedł czas na miłe słowa, od osób które spotkały na swej drodze Księdza Mieczysława.

- Działalność księdza Józefczyka ma trzy wymiary. Pierwszy kapłański, duszpasterski i opiekuna Katedry elbląskiej. Drugi wymiar, to oddanie Ojczyźnie, w tym naszej Małej Ojczyźnie. I trzeci wymiar - naukowca, który zgłębia historię tych ziem. Życzę Księdzu Infułatowi, aby patron naszego miasta, Święty Mikołaj, wypraszał siły twórcze i życiowe – mówił Marek Pruszak przewodniczący Rady Miejskiej

Życzenia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazał Jubilatowi poseł Jerzy Wilk, natomiast list z życzeniami ze Stolicy Watykańskiej, nadesłany poprzez Nuncjaturę Apostolską w Polsce, przekazał Biskup Elbląski Jacek Jezierski

- Dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla Solidarności Elbląskiej – mówił z kolei elbląski przewodniczący tego Związku Jan Fiodorowicz. Dostojnemu Jubilatowi dziękowały również formacje duszpasterskie, władze elbląskiego seminarium, gdzie Ksiądz Infułat zaszczepiał miłość do zabytków, kultury i historii. Działalność naukową, społeczną, na polu historii i kultury Księdza Mieczysława podsumowywali prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski oraz ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak.

Prezydent Witold Wróblewski zwracając się do Jubilata i Honorowego Obywatela mówił m.in.

- Serdecznie gratuluję Księdzu Infułatowi jubileuszu 88 Rocznicy Urodzin i jednocześnie 66 Rocznicy Święceń Kapłańskich. W tych latach mieści się przede wszystkim okres posługi w Elblągu. Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Infułatowi za ten bogaty i różnorodny czas pracy duszpasterskiej w naszym mieście, który wciąż tak wspaniale służy naszej lokalnej społeczności.  

Jest Ksiądz współtwórcą lokalnej wspólnoty i tożsamości mieszkańców przybyłych do Elbląga po II wojnie światowej. Jest Ksiądz także troskliwym opiekunem zabytków, kronikarzem istotnych wydarzeń w życiu miasta, honorowym członkiem „Solidarności” i kapłanem organizującym pomoc potrzebującym rodzinom w trudnych latach schyłkowego komunizmu. Wszystko to wspaniała działalność na rzecz Elbląga i dowód na to, jak blisko jest Ksiądz elblążan i ich codziennych spraw.

Życzę zdrowia i darów Ducha Świętego w pełnieniu dalszej posługi kapłańskiej i wraz z całą społecznością dziękuję za dotychczasowy dorobek Księdza Infułata. Mam również nadzieję, że nadal będzie Ksiądz wskazywał nam na wartości, dzięki którym budujemy naszą Małą Ojczyznę.

Uroczystość poprowadził prof. dr hab. Janusz Hochleitner.

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata

jubileusz Księdza Infułata - jubileusz Księdza Infułata