Komunikat!

Rodzina 500+
W związku z przyjęciem zdecydowanej większości  wniosków w ramach Programu Rodzina 500+  oraz bardzo małym zainteresowaniem  składaniem wniosków  w godzinach popołudniowych informujemy, że od maja br. wnioski  o świadczenie przyjmowane będą w Departamencie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11 w godzinach pracy Urzędu,

czyli:
poniedziałek        7:30 - 15:30
wtorek                7:30 - 16:30
środa                  7:30 - 15:30
czwartek             7:30 - 15:30
piątek                 7:30 - 14:30
Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych zostało prawie 6 tys. wniosków. Ponad 500 elbląskich rodzin otrzymało już wypłaty świadczeń dla na łączną kwotę prawie 400 tys. złotych. Na bieżąco przygotowywane są kolejne decyzje i wypłaty.

W związku z licznymi telefonami oraz nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się na Facebooku w sprawie terminu składania wniosków o świadczenie wychowawcze oraz terminu wypłaty przedmiotowego świadczenia Departament Świadczeń Rodzinnych wyjaśnia i przypomina, jednoczesnie że: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYPŁATY ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO jest następujący:
jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.


Organ realizujący świadczenie wychowawcze ma trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

Nie jest prawdą, że wniosek należy złożyć do końca kwietnia 2016 r. i nie jest prawdą, że wypłata świadczenia ma nastąpić do końca kwietnia 2016 r.


Każdy wniosek zostanie rozpatrzony. Jeżeli wniosek jest niekompletny wnioskodawca otrzyma informację mailowo, telefonicznie lub pisemnie.
Decyzje wydawane są sukcesywnie (wg kolejności złożenia wniosku), a wypłaty są realizowane na bieżąco (codziennie).