Uwaga - zmiany w stałej organizacji ruchu

zmiany w organizacji ruchu
Informujemy, że w najbliższych dniach wprowadzone zostaną zmiany w stałej organizacji ruchu, na kilku elbląskich ulicach. W związku z tym apelujemy do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.

 

1.    Zmiana w oznakowaniu skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej i ul. Komeńskiego  
Na przedmiotowym skrzyżowaniu w ciągu ostatnich lat zaobserwowano niewłaściwe wykorzystywanie  pasów ruchu  - zanikający środkowy pas do jazdy na wprost o dł. ok. 200m  traktowany był jak „tor wyścigowy”, co zagrażało bezpieczeństwu pieszych jak i zmotoryzowanych włączających się do ruchu z ul. Komeńskiego.
W celu likwidacji tego zagrożenia wprowadza się zmianę układu pasów. Po wytarciu linii poziomych jezdnia zostanie podzielona w ten sposób, aby w każdą stronę (dojazdu do centrum jak i wyjazdu z centrum) funkcjonowały po dwa pasy ruchu.


2.     Zmiana w oznakowaniu  ul. Armii Krajowej, ul. Winnej i ul. Pestalozziego
Po zakończonej jesienią 2014 przebudowie układu drogowego (DW nr 503 i 504), po zrealizowanym  w roku 2015 pomiarze ruchu drogowego i  obserwacji zachowań kierowców  potwierdziła  się  potrzeba dalszych regulacji i usprawnień ruchu, zarówno  na ul. Armii Krajowej jak i  na ulicach przyległych do niej.  Konieczne stało się  wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na  ul. Winnej  i na ul. Pestalozziego oraz wprowadzenie dodatkowego manewru zawracania na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ulicą Hetmańską. Zmiany te powinny usprawnić przemieszczanie się pojazdów samochodowych jak i uporządkować ich parkowanie (na sąsiednich ulicach) oraz powinny  wyeliminować  niewłaściwe zachowania (tj. niestosowanie się do znaku nakazu skrętu w prawo) z wyjazdu, z ul. Pestalozziego. Mapa  nr 1 i 2    

zmiany w organizacji ruchu

zmiany w organizacji ruchu - zmiany w organizacji ruchu
zmiany w organizacji ruchu
zmiany w organizacji ruchu - zmiany w organizacji ruchu
   

 
3.     Zmiana w oznakowaniu  ul. Jaśminowej  
W trakcie prowadzonych w 2014 robót drogowych, przy przebudowie drogi nr 503, ul. Jaśminowa była ulicą jednokierunkową, co wówczas spotkało się z pozytywną opinią użytkowników dróg. W roku ubiegłym w odpowiedzi na interpelację radnych o podjęciu działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego przy skrzyżowaniu  ulic Robotniczej –Jaśminowej- Brzozowej  zadecydowano  o ograniczeniu relacji ruchowych na tym skrzyżowaniu, poprzez  wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na  ul. Jaśminowej  (z góry w dół).   
zmiany w organizacji ruchu

zmiany w organizacji ruchu - zmiany w organizacji ruchu

                       
Wszystkie w/w rozwiązania  otrzymały pozytywną opinię z KMP Elbląg i Inżyniera Miejskiego,  co umożliwia ich obecną realizację. Od kilku dni  trwają już prace przygotowawcze, są montowane konstrukcje wsporcze znaków pionowych, w porze nocnej (czwartek, piątek) w sprzyjających warunkach będzie realizowane oznakowanie poziome, tak aby  w/w zmiany mogły zacząć funkcjonować  od  najbliższego weekendu (22-23-24.04.2016). Prosimy o ostrożną jazdę.