Prace drogowe na ul. Płk. Dąbka

Prace na ul. Płkł. Dabka
Departament Zarzą Dróg UM informuje, że w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie przebudowy odcinka ul. Karowej wraz z zabezpieczeniem miejsc postojowych w obszarze ulicy Karowej i przyległych dróg wewnętrznych” zostanie wykonana wymiana nawierzchni drogi dojazdowej z ul. Płk. Dąbka na istniejący parking przy budynku Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego przy ul. Płk. Dąbka 8 – 12.  Miasto wykona wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową pol- bruk. Wykonawcą robót będzie firma PDiM sp. z o.o. Roboty przy przebudowie drogi dojazdowej podzielone zostały na dwa etapy.  W pierwszym etapie od dnia 25.04.2016r. do 29.04.2016 r. przebudowywany będzie odcinek od ul. Płk. Dąbka do wjazdu na istniejący parking. W tym czasie do parkingu będzie można dojechać tymczasowym zjazdem zlokalizowanym od strony ul. Płk. Dąbka przed zatoką autobusową. W drugim etapie PDiM sp. z o.o. wykonana wymianę nawierzchnię na drugim odcinku drogi dojazdowej prowadzącej na zaplecze budynku sądu i  prokuratury oraz budynków mieszkalnych ul. Królewiecka 79 – 87 i  89 -93. Termin tych robót został zaplanowany od 27.04.2016r. do 11.05.2016r. Wykonawca robót powiadomi bezpośrednio użytkowników nieruchomości i mieszkańców o zmianach w organizacji ruchu w tym obszarze.
Prace wykonywane na drodze dojazdowej są elementem wspólnych działań Miasta i SM „ Sielanka” mających poprawić estetykę i warunki zamieszkania  w tym obszarze.  Wspólnie z Miastem w tym roku zostanie uporządkowany zieleniec na skarpie przy budynku ul. Królewiecka 79 -87, wymienione nawierzchnie chodników i schodów.