Masz pomysł na biznes – możesz otrzymać wsparcie!

Masz pomysł na biznes – możesz otrzymać wsparcie!

Masz pomysł na biznes – możesz otrzymać wsparcie! - Masz pomysł na biznes – możesz otrzymać wsparcie!

Trwa rekrutacja do projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”. Platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents"  to  nowoczesny projekt adresowany do młodych osób, które mają pomysł na innowacyjny biznes.
- „Serdecznie zachęcam elblążan, którzy nie ukończyli 35 roku życia do zgłaszania się do projektu. To szansa na otrzymanie wsparcia i realizację swoich pomysłów pod okiem  ekspertów. Po trwającym maksymalnie 10 miesięcy programie inkubacji, młody przedsiębiorca będzie miał możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania start-upu. Dofinansowanie może wynieść nawet 200 tys. euro” – podkreśla Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Projekt jest wspólną inicjatywą technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko –mazurskiego, w tym Elbląskiego Parku Technologicznego. Jego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T).  W tworzenie platformy startowej „Hub of Talents” oraz realizację programu inkubacji zaangażowanych zostało również ponad 50 podmiotów – jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, funduszy kapitałowych, samorządów gospodarczych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu oraz dużych przedsiębiorstw, które swoim wsparciem merytorycznym będą otaczały pomysłodawców.

Wsparcie jest przeznaczone dla osób poniżej 35-go roku życia, które mają pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, chcą zarejestrować spółkę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W Elbląskim Parku Technologicznym indywidualne wsparcie otrzyma 10 pomysłów, w całej platformie HOT będzie ich 60.

Uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń, warsztatów, indywidualnego mentoringu, pomocy technicznej, technologicznej oraz informatycznej w rozwoju produktu. Udostępnione im zostaną przestrzenie do pracy biurowej, obsługa księgowa i prawna, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe. Mając dopracowany innowacyjny produkt bądź usługę młody innowator będzie mógł ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę funkcjonowania startupu w wysokości do 200 tys. euro.

Zainteresowani uczestnictwem w projekcie więcej informacji na temat projektu i rekrutacji mogą uzyskać w  Elbląskim Parku Technologicznym. Znajdują się one również  na stronie: http://startupplatforms.gov.pl/

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia. Na jego realizację pozyskanych zostało w sumie ponad 7,2 mln zł.