26 stycznia – Dzień Transplantacji

26 stycznia – Dzień Transplantacji

26 stycznia – Dzień Transplantacji - 26 stycznia – Dzień Transplantacji
Jak podkreślają lekarze, zgoda na transplantację organów po śmierci to przede wszystkim ogromna szansa na uratowanie życia drugiemu człowiekowi. Przypominamy o tym przy okazji obchodzonego 26 stycznia Dnia Transplantacji.

W Polsce koordynacją systemu pobierania i przeszczepiania narządów zajmuje się
POLTRANSPLANT, czyli podległe Ministerstwu Zdrowia Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji.

Jak informuje lek. Katarzyna Chylińska - Wachnianyn, Koordynator ds. Transplantacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, polskie prawo dopuszcza możliwość pobrania narządów od zmarłego po komisyjnie potwierdzonej śmierci mózgowej. Przeciwwskazaniem do pobrania narządów jest sprzeciw zgłoszony za życia potencjalnego dawcy w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów POLTRANSPLANT -u.

- "Jednak w praktyce - zaznacza lekarka - zawsze pytamy o zgodę rodzinę zmarłego. Dla bliskich to zawsze wyjątkowo trudna decyzja, mamy więc obowiązek ją uszanować. Ale nie ukrywamy, jak bardzo w takich przypadkach liczy się czas".

W 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pobrano do przeszczepu 17 organów: 12 nerek, 2 serca, 1 wątrobę i 2 płuca. W jednym przypadku odstąpiono od pobrania narządów z powodów medycznych, w dwóch przypadkach – z powodu sprzeciwu rodziny zmarłego. Narządy trafiły do chorych w całym kraju.
 
- "Często bywa i tak, że narządy pobrane od jednego dawcy ratują życie nawet kilku osobom" – podkreśla lek. Katarzyna Chylińska – Wachnianyn.

Decyzję o tym, aby w przyszłości ofiarować komuś drugie życie, możemy podjąć w każdej chwili, świadomie. Na stronie www.poltransplant.pl dostępne jest specjalne „Oświadczenie Woli”, w którym można zadeklarować zgodę na pobranie po swojej śmierci tkanek i narządów do przeszczepiania.
Oświadczenie takie można otrzymać także w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

26 stycznia – Dzień Transplantacji

26 stycznia – Dzień Transplantacji - 26 stycznia – Dzień Transplantacji


Anna Kowalska
rzecznik prasowy WSZ w Elblągu