Rozmawiali o uzależnieniach

 Konferencja na temat uzależnień
21 stycznia 2016r., w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu, w godzinach 10.00 – 15.00 odbyła się Konferencja pt. „Psychoterapia”. Inicjatywa zorganizowania Konferencji powstała z okazji 18-lecia Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „SZANSA” oraz 10-lecia Ośrodka Terapii Uzależnień „SZANSA”.  Jej celem było zwrócenie uwagi na problematykę uzależnienia oraz promowanie zdrowego trybu życia. A także uzupełnienie i poszerzenie specjalistycznej wiedzy na temat udzielania profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Konferencja była okazją do gruntownego ukazania rodziny i jej współczesnych problemów.
Oprócz części oficjalnej, wykładów na temat psychoterapii oraz pracoholizmu, miłym akcentem był Kabaret „Ale Babki” z Uniwersytetu III Wieku oraz koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Głównymi odbiorcami Konferencji byli: przedstawiciele różnych lokalnych służb i organizacji, pedagodzy, kuratorzy, policjanci, pracownicy pomocy społecznej, placówek lecznictwa odwykowego, władze wojewódzkie, lokalne i mieszkańcy naszego miasta.
Patronat Honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

 Konferencja na temat uzależnień

 Konferencja na temat uzależnień

 Konferencja na temat uzależnień

 Konferencja na temat uzależnień

Tekst i foto organizatorzy