Czad nie musi zabijać!

W okresie zimowym wzrasta ryzyko zagrożenia zdrowia i życia spowodowane zatruciem tlenkiem węgla, popularnie nazywanym czadem. Chcąc uniknąć tego typu zagrożeń zwracamy się do mieszkańców z prośba o przestrzeganie podstawowych zasad dotyczących bezpiecznego użytkowania mieszkań.

Pamiętajmy, aby przynajmniej raz do roku dokonywać przeglądu piecyków gazowych. Zadbajmy żeby w pomieszczeniach narażonych na niebezpieczeństwo wydzielania się tlenku węgla zamontować czujniki czadu. Pilnujmy drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych. Tylko właściwa eksploatacja mieszkania uchroni Ciebie i Twoich bliskich od następstw związanych z zatruciem tlenkiem węgla, który jest gazem bezwonnych i bezbarwnym.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi odnoście czadu które zostały wykonane przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz informacje zawarte w Regionalnym Systemie Ostrzegania gdzie znaleźć można wiele informacji na temat aktualnych zagrożeń czy też utrudnieniach występujących na drogach.

Czad ulotka 1

Czad ulotka 2