Dodawać życia do lat. Problemy jakości życia seniorów

Dodawać życia do lat. Problemy jakości życia seniorów
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz Lions Club Elbląg zapraszają na konferencję naukową pt.: "Dodawać życia do lat. Problemy jakości życia seniorów", która odbędzie się w dniu 15 stycznia (piątek) 2016 r. o godz. 10.00 (aula 07). Wstęp wolny.

PROGRAM KONFERENCJI
10.00 -10.15    Otwarcie Konferencji – mgr Władysław Mańkut – Prezydent Lions Club Elbląg

10.15 – 10.30    Wstęp do problematyki Konferencji: „Problemy jakości życia seniorów na podstawie analizy filmu Marcela Łozińskiego „Wszystko może się przytrafić” –    dr Marzena Sobczak – WNoZ EUHE

10.30 – 10.45    „Aktywność Elbląskich Seniorów” –  inż. Teresa Urban – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląg ds. seniorów

10.45 – 11.00    „Działalność elbląskiego UTWiON i Uniwersytetów III Wieku  na Warmii i Mazurach”- mgr Iwona Orężak – Prezes UTWiON w Elblągu

11.00 – 11.15    „Aktywizowanie seniorów w DPS na przykładzie DPS w Tolkmicku” – mgr Aneta Korsak – DPS Tolkmicko

11.15 – 11.25    Omówienie wystawy fotografii prezentowanych podczas konferencji – Krzysztof Kosecki, autor zdjęć
11.25 – 11.45    Przerwa kawowa

11.45 – 12.00    „Przyczyny i konsekwencje upadków u osób starszych w świetle badań” – dr Rafał Pluszyński – WNoZ  EUH-E

12.00 – 12.15    „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce” – Alicja Sobecka – Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych FANTAZJA

12.15 – 12.30    „Przestrzeń międzypokoleniowa – jak ją budować?” – dr Anna Leszczyńska – Reichert – Katedra Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

12.30 – 12.45    „ Fundusze na rzecz aktywizacji społeczno – kulturalnej osób starszych” – mgr Bożena Łysy
12.45 – 13.00    „Seniorzy – seniorom. Obecnym i przyszłym. Barwy wolontariatu” – ks. mgr Wojciech Borowski – Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej


Konferencję uświetni wystawa fotografii wykonanych przez Pana Krzysztofa Koseckiego, do  kalendarza wydanego przez DPS „Niezapominajka