Nie bądź obojętny!

W związku z utrzymującymi się bardzo niskimi temperaturami apelujemy do mieszkańców miasta, by szczególnie zwrócili uwagę na los osób samotnych, starszych i bezdomnych. Informacje na temat osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy oraz miejscu przebywania osób bezdomnych prosimy przekazywać Policji i Straży Miejskiej.
Przypominamy również, że od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych - tel. 800 165 320.
Poniżej prezentujemy również wykaz instytucji, które na terenie Elbląga udzielają pomocy osobom bezdomnym.

L.p

Nazwa instytucji

(organizacji) adres, nr telefonu

Godziny pracy-udzielenia pomocy Zakres udzielanej pomocy
1.

Dom dla Bezdomnych

ul. Nowodworska 49

55  625 62 84 - dyżurka

55  625 62 80 - Kierownik

Całodobowo

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn;

Gorący posiłek ;

W miarę możliwości zabezpieczenie w odzież i bieliznę osobistą;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

Porady psychologiczne;

2.

Pogotowie Socjalne

ul. Królewiecka 102

55  625 62 41 – biuro

55  625 62 45   – dyżurka

Całodobowo

Noclegi - osoby bezdomne:

- osoby trzeźwe,

2000-630

osoby nietrzeźwe

2000-700 -

Osoby nietrzeźwe dowożone.

W miesiącach zimowych :

Noclegi dla mężczyzn;

Opieka lekarska;

Świadczenia sanitarno-higieniczne;

W miarę możliwości wymiana odzieży;

3.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Nowodworska 49

55  233 80 79   telefon czynny od 8ºº do 21ºº

Całodobowo

Schronienie dla kobiet – osoby trzeźwe;

Wyżywienie;

Porady psychologiczne, pedagogiczne;

4.

Polski Czerwony Krzyż

Pl. Słowiański 13-14

55  232 52 58

Poniedziałek- piątek

800-1400

Wydawanie odzieży;

W okresach przedświątecznych wydawanie żywności;

5.

CARITAS Diecezji Elbląskiej

ul. Zamkowa 17

55  232 66 09

55  618 18 61

Poniedziałek- piątek

800-1500- biuro

W miarę możliwości wydawanie środków czystości i odzieży;

Jadłodajnia

Poniedziałek- piątek:     1130-1330

Sobota : 1130-1300

W miesiącach zimowych wydawanie gorącego posiłku od poniedziałku do soboty; sobota-wydawanie suchego prowiantu na niedzielę i święta;
6.

Straż Miejska

ul. Winna 9

986 – telefon alarmowy

55  239 30 34

55 239   30 40 – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Poniedziałek – piątek

730-2100

sobota -niedziela

1100-1900

Penetracja miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji;          w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy;

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami do udzielania pomocy osobom bezdomnym;

7.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Elizy Orzeszkowej 2

55  239 30 46 sekretariat

55  239 34 89

55 239   30 48 Kierownik

Poniedziałek- środa - czwartek

730-1530

wtorek 730-1630

piątek 730-1430

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji,           w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy,

Zbieranie meldunków od instytucji samorządowych dotyczących realizacji pomocy osobom bezdomnym.

Bieżąca koordynacja pracy instytucji i organizacji zobowiązanych do udzielania pomocy osobom bezdomnym.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. całodobowy

55  239 30 40 / 41

całodobowo
8.

Komenda Miejska Policji w Elblągu

ul. Tysiąclecia 3

997 – tel. alarmowy

55  230 15 50 / 55

codziennie całodobowo

Penetracja miejsc, w których najczęściej przebywają osoby bezdomne;

Bieżące podejmowanie interwencji w każdej sytuacji,            w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy,

Współpraca z pozostałymi instytucjami i organizacjami do udzielania pomocy osobom bezdomnym

9.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Winna 9

55  625 61 00   sekretariat

Poniedziałek - piątek

730-1530

Kierowanie osób bezdomnych do Domu dla Bezdomnych  i sporządzanie dokumentacji dotyczącej umieszczenia powyższych osób w placówce;

Udzielanie pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

Wydawanie skierowań na gorący posiłek dla osób bezdomnych do jadłodajni prowadzonej przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17.

Powyższe zadania podejmują pracownicy socjalni z poszczególnych Zespołów Pracy socjalnej rozmieszczonych na terenie Elbląga.

Kierowanie osób bezdomnych do poszczególnych pracowników socjalnych odbywa się na podstawie ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej.

Od listopada pracownicy socjalni będą uczestniczyli wspólnie ze strażą Miejską i policją w zespołach wyjazdowych, których celem jest przeprowadzenie penetracji miejsc gromadzenia się osób bezdomnych