INTERREG - ponad granicami

Od 25 lat Unia Europejska inwestuje we współpracę transgraniczną za pośrednictwem inicjatywy INTERREG, która jest instrumentem finansowym służącym rozwojowi regionów przygranicznych. W chwili obecnej trwają konsultacje obejmujące zarówno regiony przygraniczne leżące w całości na terytorium UE, jak również te, które w części nalezą krajów UE oraz krajów EFTA-EOG. Na temat współpracy przygranicznej, również elblążanie, mogą wypowiedzieć się do 21 grudnia br.Wyniki zostaną opublikowane w internecie. Zostaną również uwzględnione w badaniu, które jest prowadzone od połowy roku 2015 i które ma się zakończyć pod koniec roku 2016. Celem tego badania jest opracowanie praktycznych wskazówek dotyczących tego, jak UE i kraje partnerskie powinny znosić istniejące przeszkody transgraniczne.

 

 Choć regionom współpracującym w ramach INTERREG-u udało się wiele zrobić, nie wyeliminowano niektórych problemów związanych na przykład z:
• poszukiwaniem pracy
• dostępem do opieki zdrowotnej
• uprawnieniami emerytalnymi i podatkami
• uznawaniem kwalifikacji
• przełamywaniem barier kulturowych i językowych
• dostępem do obiektów publicznych

Choć Interreg odgrywa ważną rolę w znoszeniu barier transgranicznych i umacnianiu atmosfery współpracy, nie rozwiąże on wszystkich problemów. Bowiem wiele spośród nich wymaga zmian w przepisach i procedurach administracyjnych.
Dlatego Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej chce sprawdzić, jakie przeszkody należy jeszcze pokonać oraz stwierdzić, jaki wpływ mają te przeszkody na sytuację ludzi, organizacji, firm i władz publicznych w regionach przygranicznych. Analiza sytuacji może w przyszłości posłużyć do stwierdzenia, czy Komisja powinna podjąć jakieś działania, z własnej inicjatywy lub we współpracy z władzami krajowymi i regionalnymi.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/consultations/overcoming-obstacles-border-regions/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5686_pl.htm