Nowe władze w elbląskim hufcu

zhp

zhp - zhp


Czas panowania poprzednich władz Hufca Elbląg ZHP dobiegł końca. Nadeszła chwila podjęcia decyzji i odpowiedzenia na pytanie -  co dalej? W tym celu instruktorzy spotkali się na Zjeździe Hufca, aby wspólnie zaplanować swoją dalszą pracę.
 
W minioną sobotę (14 listopada) odbył się Zjazd Hufca Elbląg. Jego celem był głównie wybór nowego Komendanta i Komendy Hufca oraz Komisji Rewizyjnej, ale także zaplanowanie swojej przyszłej działalności. Było to ważne wydarzenie dla wszystkich harcerzy i instruktorów, a decyzje jakie na nim zapadły, zawarzą na przyszłości naszych harcerzy.

Wobec tego z radością informujemy, że nowym Komendantem Hufca Elbląg ZHP została phm. Magdalena Kasprowicz – wieloletnia harcerka i instruktorka, która w pracę z harcerzami włożyła całe swoje serce. Wybór był niemalże jednogłośny. Podczas Zjazdu, wybrano również członków Komendy Hufca, którzy razem z Komendantem będą sprawować pieczę nad pomyślną działalnością naszej organizacji.

Mamy nadzieję, że nowe władze hufca wybrane na Zjeździe sprawią, że nasza harcerska działalność będzie tak samo prężna jak dotychczas. Oby nowym funkcyjnym nigdy nie zabrakło energii do działania i motywacji do dalszej pracy na łamach całego hufca.
 
Kamila Niewinowska, szefowa Harcerskiej Służby Informacji

zhp

zhp - zhp