Wschodni szlak rowerowy - prace w Elblągu

Green Velo - logo

Green Velo - logo - Green Velo - logo
Informujemy, że  na skrzyżowaniu ul. Bukowej i Leszczynowej DW504 rozpoczynają się roboty drogowe w ramach inwestycji " Budowa trasy rowerowej wraz z infrastrukturą i oznakowaniem na terenie powiatu elbląskiego w gminie Tolkmicko i m. Elbląg”  w ramach realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Zakres prac obejmuje:  przebudowę DW 504 na odcinku od km 6+936,00 do km 6+986. Zakres obejmuje prace, które mają umożliwić rowerzystom bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż drogi DW 504 w ramach trasy Green Velo. Dotyczy to remontu chodnika, budowy chodnika, obsianie trawa – łączna długość chodnika wynosi 48 m, szerokość chodnika 1,5 do 2,0 m.  Chodnik położony będzie po obu stronach drogi DW 504, nawierzchnia chodnika będzie z betonu asfaltowego AC5S, całość zostanie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi, przejście dla pieszych zostanie przesunięte w kierunku ul. Bukowej wraz z  oznakowanym przy nim przejazdem dla rowerzystów.  
Planowane zakończenie robót do 19.11.2015r. Na czas prac obowiązywać będzie na powyższym skrzyżowaniu tymczasowa organizacja ruchu.