Elbląskie Targi Pracy zakończone

Elbląskie Targi Pracy zakończone
Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy składają serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom oraz odwiedzającym targi za udział w Elbląskich Targach Pracy , które odbyły się 21 października 2015 r. w Centrum Sportowo Biznesowym w Elblągu.
Serdeczne podziękowania składamy również patronom medialnym, którzy współpracowali w promocji całego przedsięwzięcia.
Dziękujemy za poświęcony czas oraz zaangażowanie.
Państwa obecność utwierdza nas w przekonaniu, że targi pracy są wydarzeniem ważnym, służącym lokalnej społeczności w promowaniu aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i tworzeniu równych szans na rynku pracy.
Targi Pracy stanowią jedno z wielu przedsięwzięć realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Ich ideą jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy i stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy poszukującymi pracy a pracodawcami.
Obecna edycja targów zorganizowana została w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach.
Targi, jak co roku stanowiły doskonałą możliwość zaprezentowania własnej firmy, usług, a przede wszystkim możliwość naboru przyszłej kadry pracowniczej.
Wszyscy uczestnicy targów mieli możliwość zapoznać się zarówno z różnorodnymi ofertami zatrudnienia w kraju, a także za granicą.
W targach wzięło udział 64 wystawców. Do dyspozycji osób odwiedzających  było 1315 ofert pracy, w tym 945 to krajowe oferty pracy. Szeroką ofertę szkoleniową i edukacyjną zaprezentowały instytucje szkoleniowe i edukacyjne.
Nie brakowało także usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradczych i szkoleniowych, których udzielali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Osobom zainteresowanym porad prawnych udzielali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach zorganizowane zostały  warsztaty dla osób zainteresowanych podjęciem własnej działalności gospodarczej. Warsztaty pod nazwą „Planuj Karierę – Bądź Przedsiębiorczy” przeprowadzili eksperci Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Twoja  Inicjatywa.
Odbyła się  również prelekcja pn. „Pracuj Bezpiecznie w Polsce i za granicą” skierowana  do osób planujących wyjazdy za granicę w celach zarobkowych. Głównym celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę oraz zagrożeń wynikających z podejmowania pochopnych decyzji o wyjeździe, udzielenie wskazówek gdzie i jak szukać pomocy, promowanie idei planowania kariery ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i legalności pracy w kraju i za granicą.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom.

Elbląskie Targi Pracy zakończone

Elbląskie Targi Pracy zakończone

Elbląskie Targi Pracy zakończone

Elbląskie Targi Pracy zakończone

Elbląskie Targi Pracy zakończone

Elbląskie Targi Pracy zakończone

tekst i foto - PUP w Elblągu