Tylko we Lwowie...

uroczystość

uroczystość - uroczystość


Wczoraj w atrium hotelu Arbiter odbyła się uroczystość 25-lecia utworzenia w Elblągu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W obchodach wziął udział Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

Towarzystwo zrzesza osoby, którym bliskie jest dziedzictwo Kresów, propagujemy wiedzę o Lwowie i całych Kresach, nasi członkowie pomagają w odbudowie obiektów sakralnych, wzbogaceniu bibliotek na wschodzie w polskie wydawnictwa, wspieramy również polskie rodziny w Kazachstanie. Upamiętniamy też ludzkie dramaty i poświęcenie, chroniąc i tworząc miejsca pamięci. Dzięki temu powstały m.in. tablica upamiętniająca 27 Dywizję AK w Zielonce Pasłęckiej, tablica marologii Polaków na dalekim wschodzie w Katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu, tablica i rondo Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych i kamienny obelisk Polskiego Państwa Podziemnego - opisywał główne działania Towarzystwa jego prezes Jerzy Julian Szewczyński - Życzę wszystkim zdrowia i wiary w sens tego co robimy - Ojczyzno moja, służyłem Ci i nadal służyć będę wiernie - dodał, nie kryjąc wzruszenia, Jerzy Julian Szewczyński

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Elblągu istnieje od 25 lat, zatem jest niemal rówieśnikiem wolnej Polski. Państwa życiorysy naznaczone wojennym doświadczeniem, często powojennymi prześladowaniami, to z jednej strony ważny fragment historii Polski, ale też często dowód Waszego hartu ducha, honoru i bohaterstwa. Jesteście Państwo częścią naszej wspólnoty i mam nadzieję, że Elbląg na trwałe wpisał się w Wasze losy, tak jak wielu z Was wpisało się we współczesną historię miasta. Dziękuję za Państwa obecność, zaangażowanie społeczne, a także promowanie wśród młodych ludzi obywatelskich i patriotycznych postaw.Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, zdrowia i dalszej satysfakcji z podejmowanych działań społecznych - mówił Witold Wróblewski prezydent Elbląga zwracając się do członków Towarzystwa

W trakcie uroczystości kombatakckim Krzyżem Zwycięstwa odznaczony został Jerzy Julian Szewczyński, odznaczenie wręczył Józef Nowicki, prezes Związeku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wyróżnienia przyznało również samo Towarzystwo osobom, które z nim aktywnie współpracują. Na zakończnie krótki koncert z melodiami kojarzonymi z Kresami dali członkowie elbląskiej Orkiestry Wojskowej.

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość

uroczystość

uroczystość - uroczystość