Informacja na temat transportu wyborców niepełnosprawnych w dniu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Informujemy, że w dniu głosowania w wyborach, tj. 25 października 2015 r. Urząd Miejski w Elblągu zapewni transport wyborców niepełnosprawnych do wybranego lokalu wyborczego. W celu skorzystania z pomocy należy  w dniu głosowania zgłosić taką potrzebę (telefonicznie) w Urzędzie Miejskim w Elblągu.
Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 08.00 do 20.00 w dniu 25 października 2015 r. pod numerem telefonu:
- tel. 55/ 239-33-99 (punkt informacyjny Urzędu).