Pomoc osobom bezdomnym, koordynacja działań

Urząd Miejski, podległe instytucje i służby mundurowe przygotowują się do nadchodzącego sezonu zimowego, by skutecznie pomagać osobom bezdomnym. Jak co roku, na początku października, w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie mające sprawdzić stan przygotowań poszczególnych jednostek do niesienia pomocy potrzebującym i koordynację działań w tym zakresie. Efektem spotkania jest m.in. tabela, w której zestawione zostały dane elbląskich instytucji udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Gdzie szukać pomocy? - tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy

Przypominamy również, że od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie ponownie uruchomiona zostanie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych - tel. 800 165 320

Poniżej prezentujemy również wyciąg ze spotkania na którym poszczególne jednostki i służby prezentowały, jakie działania podejmują, aby pomagać osobom bezdomnym.

Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
Jak co roku będzie uczestniczyć w zespołach wyjazdowych wspólnie ze Strażą Miejską, MOPS-em i rozpoznawać miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Policjanci – Dzielnicowi tworzą mapę miejsc, w których gromadzą się bezdomni. Miejsca te, to m.in okolice dużych sieci sklepów, które są często odwiedzane przez funkcjonariuszy. Na bieżąco podejmowane są też interwencje w każdej wiadomej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy. Policjanci zaznaczają, że wśród bezdomnych rośnie świadomość, gdzie w największe mrozy można szukać pomocy i możliwości noclegu, a także gdzie mogą dostać ciepły posiłek.

Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta przy ul. Nowodworskiej 49 
Placówka jest prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa”. W chwili obecnej w Domu przebywa około 60 osób. W ciągu roku Dom zapewnia 50 miejsc pobytu czasowego i w okresie od 1 listopada do 31 marca przygotowany jest na przyjęcie dodatkowo 40 bezdomnych mężczyzn. Placówka zabezpiecza pobyt, jeden gorący posiłek, odzież, obuwie, środki czystości, środki opatrunkowe, porady psychologiczne. Osoby wymagające pełnej całodobowej pomocy otrzymują dwa-trzy posiłki dziennie. Stowarzyszenie w ramach pozyskanych środków zatrudnia pielęgniarkę i psychologa. W roku bieżącym z pomocy placówki skorzystało 289 osób z Elbląga i 50 osób z obcych gmin. W placówce trwają prace remontowe, które ukończone zostaną do 20 października br.  

Caritas Diecezji Elbląskiej
Funkcjonuje tu jadłodajnia, która w miesiącach zimowych wydaje gorący posiłek osobom z problemem alkoholowym, w tym osobom bezdomnym. Dziennie wydawanych jest do 120 posiłków przez 6 dni w tygodniu, w sobotę dodatkowo suchy prowiant na niedzielę i święta. Dodatkowo organizowana jest Kolacja Wigilijna i Śniadanie Wielkanocne dla osób korzystających z posiłków. Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym miasta. Warto dodać, że trzech mężczyzn obsługujących w jadłodajni, również dzięki tej pracy wyszło z bezdomności, opuścili Dom dla Bezdomnych i radzą sobie samodzielnie.

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Nowodworskiej 49
Ośrodek utrzymuje w gotowości 20 miejsc dla kobiet wymagających opieki. Z uwagi na brak możliwości odizolowania do placówki mogą trafiać kobiety potrzebujące pomocy, ale po wytrzeźwieniu. Ośrodek jest zaopatrzony w środki chemiczne, odzież  i żywność.  Kobiety bezdomne trafiają do Ośrodka sporadycznie, jednakże są przyjmowane do placówki i mogą skorzystać z kąpieli, czystej pościeli oraz pełnego wyżywienia, a następnie są kierowane do MOPS-u w celu uzyskania pełnej pomocy lub skierowania do odpowiedniej placówki poza Elblągiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
Osoby bezdomne są kierowane przez pracowników socjalnych zgodnie z ostatnim miejscem zameldowania. Wykaz obowiązującego podziału miasta na Zespoły Pracy Socjalnej znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. Pracownicy socjalni na bieżąco zabezpieczają wszystkich potrzebujących, m.in. na podstawie decyzji administracyjnej są kierowani do Domu dla Bezdomnych, a kobiety z dziećmi i kobiety w ciąży w ramach interwencji do Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Ponadto osoby potrzebujące mogą dostać skierowanie na gorący posiłek wydawany w jadłodajni prowadzonej przez Caritas, otrzymać zasiłki stałe lub celowe np. na zakup leków. Pracownicy MOPS ustalają obecnie harmonogram wspólnych wyjazdów z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Policji do miejsc przebywania osób bezdomnych. Ta forma pomocy sprawdza się, jednakże często tylko minusowe temperatury zmuszają bezdomnych do szukania pomocy stacjonarnej.

Pogotowie Socjalne przy ul. Królewieckiej 102 (w strukturach którego funkcjonuje Noclegownia).
Aktualnie placówka dysponuje 42 miejscami. Dla osób bezdomnych placówka przeznaczyła w miesiącach zimowych 24 miejsca, w tym dla nietrzeźwych i bezdomnych potrzebujących noclegu. Osoby bezdomne przyjmowane są do Noclegowni od godz. 20ºº i mogą przebywać do 7 ºº rano dnia następnego. Osoby korzystające z Noclegowni mogą się wykąpać, wyprać odzież oraz w razie konieczności skorzystać z pomocy lekarskiej. W okresie letnim placówka nie przyjmuje osób bezdomnych, jest to celowe działanie, które ma skłonić bezdomnych mężczyzn do zadbania o swoją samodzielność. Pracownicy Noclegowni informują osoby bezdomne, gdzie mogą skorzystać z pomocy i są w stałym kontakcie z pracownikami Domu dla Bezdomnych. Ponadto Kierownik poinformował, że aktualnie w placówce prowadzone są roboty malarskie, które mają być zakończone do końca października.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Referat będzie przyjmował meldunki od instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym na zasadach takich samych, jak w latach poprzednich. Ponadto w ramach funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco podejmowane będą interwencje w każdej sytuacji, w której osoba bezdomna potrzebuje pomocy. 

Straż Miejska w Elblągu
Podobnie jak w latach ubiegłych zostanie opracowany harmonogram wspólnych wyjazdów Straży Miejskiej, przedstawicieli Policji i pracowników socjalnych MOPS. Poza okresem jesienno-zimowym Straż Miejska rozpoznawała miejsca, w których przebywają bezdomni, kontrolowała „pustostany”. Są to te same miejsca co w roku ubiegłym. Strażnicy przekazali, że sami bezdomni znają miejsca, w których mogą otrzymać niezbędną pomoc. W okresie silnych mrozów mieszkańcy naszego miasta są proszeni o zgłaszanie przypadków przebywania bezdomnych i jeżeli to możliwe, udzielania im pomocy W tym roku Straż Miejska interweniowała już 446 razy w stosunku do osób bezdomnych.