O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej - O współpracy transgranicznej
„Współpraca międzynarodowa a lokalna gospodarka”.  To tytuł dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.
Dzisiejsze spotkanie to kulminacyjny punkt projektu pn. „Blaski i cienie współpracy. Praktyka samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym“, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt ten ma za zadanie wesprzeć aktywność samorządów – gmin, powiatów, regionów oraz organizacji społecznych na arenie międzynarodowej.
- „W ramach Euroregionu będziemy chcieli stworzyć platformę współpracy i sieciowania projektów. Wspólne działania łączą. Mamy już pewne doświadczenia w realizacji projektów transgranicznych i dziś mamy okazję do pokazania tego, co udało już nam się wspólnie zrobić. Przed nami nowa perspektywa UE, z której mam nadzieję będziemy również wspólnie korzystać. Dziś jest okazja, aby zastanowić się nad kolejnymi przedsięwzięciami, aby skorzystać i wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami. Serdecznie zachęcam do korzystania ze sprawdzonych  pomysłów, które warto zastosować. Życzę wszystkim owocnych obrad i  wielu praktycznych rozwiązań, idei, pomysłów, które przyniosą korzyści nam wszystkim” – podkreślał Prezydent Elbląga Witold Wróblewski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.
 – „Chcemy wspólnie skorzystać z możliwości, jakie otwiera UE. Chciałbym wspólnie z Wami uczyć się jak zdobywać fundusze zewnętrzne  i dzięki nim rozwiązywać problemy mieszkańców naszego regionu” – zaznaczył natomiast Maciej Romanowski Starosta Elbląski.
W konferencji oprócz przedstawicieli samorządów województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego uczestniczyli partnerzy z Obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy, Rumunii i Niemiec. Uczestnicy spotkania próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi tego, czy współpraca międzynarodowa ma wpływ na lokalną gospodarkę?,  czy polskie samorządy (po reformie) mają możliwości i chęć do współpracy międzynarodowej? co wspiera, a co hamuje  lokalną współpracę międzynarodową, co powinniśmy zrobić, by nasi sąsiedzi w Europe lepiej nas postrzegali? Jak nas widzą za miedzą, jak my postrzegamy Europę? Czy nasze stereotypy pomagają nam , czy przeszkadzają?
Konferencji towarzyszyły targi promocyjne, w ramach których lokalne samorządy z terenu województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, działający w Euroregionie Bałtyk oraz goście zagraniczni mogli zaprezentować swoje najlepsze projekty międzynarodowe i ich praktyczne rezultaty.

O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej - O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej - O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej - O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej - O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej

O współpracy transgranicznej - O współpracy transgranicznej