Sprzątanie Świata 2015

Sprzątanie Świata 2015

Sprzątanie Świata 2015 - Sprzątanie Świata 2015

Już po raz 22 elblążanie biorą udział w Ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2015”. Wzorem lat ubiegłych sprzątaniem objęte zostaną tereny przyległe do posesji szkół, przedszkoli, a także skwery, parki miejskie, tereny Nadleśnictwa i tereny Parku Krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”. W tegorocznej akcji, która odbywa się w weekend weźmie udział ponad 10.100 osób. Wśród nich większość stanowią uczniowie elbląskich szkół. Referat Ochrony Środowiska wydał 1.500 worków i 10.100 rękawic. Tegoroczne hasło „Sprzątania Świata” brzmi „Wyprawa- poprawa”.