Dobra wiadomość dla mieszkańców Osiedla Zawada

W celu polepszenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców ul. Szarych Szeregów do czasu wybudowania docelowego układu drogowego na terenie Modrzewiny Południe Prezydent Witold Wróblewski podjął decyzję o skomunikowaniu zakładów mieszczących się wzdłuż ul. Płk. Dąbka -  teren byłej "fabryki domów", poprzez wykonanie łącznika ul. Jana Pawła II ze starą częścią ul. Płk. Dąbka. Dzięki realizowanemu zadaniu zmniejszą się uciążliwości mieszkańców pobliskiej zabudowy wielorodzinnej związane z hałasem komunikacyjnym oraz ilość pojazdów ciężarowych poruszających się ul. Szarych Szeregów. Prace związane z budową łącznika potrwają do  08.09.2015r.
Wykonawcą przedmiotowych  robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MASTERS Piotr Matuszów  z siedzibą w Elblągu. Koszt prac wynosi 73 209,69 zł.