Informacja Prezydenta o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. każda osoba uprawniona do udziału w referendum ogólnokrajowym może sprawdzić, czy została uwzględniona w spisie osób uprawnionych sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum informacji udziela:

Departament Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1
82 – 300 Elbląg
(budynek B – Ewidencja Ludności - stanowiska 1 - 5)