Komunikat - utrudnienia ul. Moniuszki

znak UWAGATrwa przebudowa ulicy Stanisława Moniuszki. Aktualnie prowadzone są ostatnie prace przygotowawcze przed układaniem nowej nawierzchni jezdni. Od 20.07.2015 r. prowadzone będą roboty, związane z ułożeniem warstw bitumicznych oraz regulowane będą studnie i wpusty deszczowe w obszarze jezdni. Powyższe będzie  powodować utrudnienia w ruchu drogowym.