Elbląscy seniorzy podsumowują projekt "Zoom na Rady Seniorów"

Elbląscy seniorzy podsumowują projekt "Zoom na Rady Seniorów"Wczoraj w Bibliotece Elbląskiej podsumowany został projekt "Zoom na Rady Seniorów", w którym brali udział seniorzy z naszego miasta. Projekt realizowany wspólnie przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" oraz Elbląską Radę Seniorów zmierza m.in. do zmiany przestrzeni miejskiej tak, aby była ona przyjazna seniorom. Modelowym tego przykładem jest, w ramach realizowanego projektu, Park Modrzewie, który właśnie dzięki sugestiom seniorów może zmienić swój wygląd.

 Spotkanie rozpoczęła Teresa Urban, przewodnicząca Rady Seniorów i jednocześnie pełnomocnik prezydenta ds. osób starszych, która zaprezentowała działalność Rady Seniorów - Rada utworzona została w marcu 2012 roku, liczy 14 członków, spotyka się regularnie, m.in. z przedstawicielami władz, ekspertami. Członkowie Rady Seniorów wzięli udział w długoterminowej kampanii pn. Bezpieczny Senior. W ramach kampanii wydany został folder skierowany do najstarszych elblążan. Rada była też jednym z inicjatorów opracowania Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020. Ostatnio podjęła też współpracę przy tworzeniu Karty Seniora, która gwarantuje osobom starszym katalog zniżek na różne usługi - mówiła Teresa Urban

Podniesienie jakości życia seniorów należy do priorytetowych działań w naszym mieście. W Elblągu funkcjonuje, tworzony przy udziale seniorów, Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020, niedawno zainaugurowaliśmy Elbląską Kartę Seniora z pakietem ulg, które zaproponowało kilkanaście podmiotów prywatnych. Chcemy też korzystać z rządowego projektu Senior Wigor - wyliczał sposoby wsparcia seniorów Witold Wróblewski prezydent Elbląga

Efektem naszego projektu, warsztatów i spotkań będzie raport prezentujący wyniki konsultacji społecznych i propozycji seniorów dotyczące zmian, jakie można przeprowadzić w Parku Modrzewie. Raport przekażemy Panu prezydentowi, ale już dziś chcę podziękować za działania realizowane we współpracy z samorządem - mówiła Maria Kalman z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Najważniejsze sugestie dotyczące zmian, jakie dzięki sugestiom seniorów można przeprowadzić w Parku Modrzewie prezentował Piotr Bujas z Fundacji "Na Miejscu" - Nie przyjechaliśmy tu z gotowymi rozwiązaniami na Park, ale chcieliśmy wsłuchiwać się w propozycje seniorów, by zmieniać to miejsce. Chcemy poprzez małe, drobne interwencje w przestrzeń osiągnąć dobry efekt. Miejsca, ścieżki, które są już wydeptane i przez które najczęściej odbywa się wejście do parku można w łatwy sposób wyróżnić. Można też stworzyć ścieżki tematyczne, które przypomną historię parku i jego całościowe założenie oraz prywatne wspomnienia jego użytkowników. Należy też popracować nad zielenią, w tej chwili dominują tu tylko wysokie drzewa i niska trawa. W Parku są też piękne elementy historyczne, które należałoby uwypuklić. Te relikty historyczne to gotowa oprawa artystyczna Parku - mówił Piotr Bujas

Spotkanie zakończył wykład "Społeczności wiekowo zintegrowane przyjazne seniorom i wszystkim pokoleniom", który wygłosiła dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz debata pt. "Przestrzeń publiczna i społeczna przyjazna osobom starszym".

z seniorami
z seniorami
z seniorami
z seniorami