Zaproszenie na konsultacje społeczne

Urząd Miejski w Elblągu zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznycznych. Konsultacje dotyczyć będą dokumentu pn. Strategia rozwoju Portu morskiego w Elblągu opracowywanego w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Sotkanie odbędzie się w dniu 23.06.2015 r. o godzinie 17:00 w Elblągu w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie: -1.

Z projektem dokumentu można zapoznać się pod linkiem:

http://umelblag.samorzady.pl/admin/wysiwyg/FileUpload/AF_Strategia_Port_Elbl%C4%85g_DRAFT.pdf

logo projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna