Mądry start w dziecięcy świat – prezent dla dorosłych w przeddzień Dnia Dziecka

Mądry start w dziecięcy świat – prezent dla dorosłych w przeddzień Dnia Dziecka W sobotę, 30 maja 2015 r., w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, odbyła się konferencja adresowana do rodziców i opiekunów małych dzieci. Tytuł konferencji Mądry start w dziecięcy świat miał zwrócić uwagę na znaczenie wczesnego okresu życia dziecka dla dalszego rozwoju, stać się przyczynkiem do refleksji dorosłych nad tym, w jaki sposób wspólnie z dzieckiem przeżywają ten, jakże ważny i jak szybko przemijający, czas.

Treści przedstawione podczas konferencji, zarówno w ramach wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości: specjalistę integracji sensorycznej, panią Ewę Romanik z Gdańska i przez lekarza pediatrę doktora Juranda Orlikowskiego, jak i podczas zajęć warsztatowych, były odpowiedzią na spostrzeżenia z przeprowadzonej w mijającym roku szkolnej przez elbląskie poradnie psychologiczno – pedagogicznej innowacji. Dzięki spotkaniom z rodzicami małych dzieci i ich opiekunami odbywającym się w żłobkach i przedszkolach dostrzeżono bowiem, że rodzice i opiekunowie poszukują wiedzy o procesach rozwojowych, chcą potwierdzenia, czy rozwój dzieci przebiega prawidłowo, rozwiania obaw doświadczanych w związku ze wzrastaniem dzieci oraz ukierunkowania jak postępować, gdy coś w rozwoju dziecka jest nie tak.  Potrzebują też pomysłów na to, w jaki sposób kreatywnie, twórczo, i „prorozwojowo” spędzać czas z małym dzieckiem, aby czas ten dawał satysfakcję zarówno dzieciom, jak też opiekunom. Oczekują ukierunkowania postaw przejawianych wobec dzieci, co w dzisiejszym wielowątkowym, dynamicznym, pełnym zmian i różnych zawirowań świecie nie zawsze jest kwestią prostej decyzji, że tak czy inaczej - jako człowiek dorosły, będę postępował. Wskazują również na potrzebę pomocy rodzicom w określaniu ich własnych potrzeb, co z psychologicznego punktu widzenia ma ogromne znaczenie dla mądrego wychowywania dziecka.

Zainteresowanie, z jakim spotkała się konferencja i warsztaty (w gościnnych progach PWSZ w Elblągu pojawiło się niemal 1200 osób) wskazuje, że pomysł, który zaproponowały poradnie, był trafny. Pytania kierowane do doktora Orlikowskiego pokazały, jak wiele jest wątpliwości i jak w dzisiejszych czasach potrzebne są autorytety. Zaangażowanie uczestników warsztatów z kolei skłania do refleksji, że elblążanie poszukują sposobów, by ich codzienność była mądrze przeżywanym czasem, warto więc wkładać wysiłek, by potrzeby te zaspokajać.

Patronat Honorowy nad konferencją sprawował Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu.

Organizatorzy