Od czerwca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

 Od czerwca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Od czerwca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy - Od czerwca zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
Informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2015 roku zadania PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczące refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, przy ul. Saperów 24, I piętro, pokój nr 108 , tel. (55) 237 67 60 lub (55) 237 67 27.

Pozostałe zadania PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym programy celowe „AKTYWNY SAMORZĄD” oraz „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami” pozostają w realizacji przez Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pokoje nr 3 i 4, tel. 55 239-30-23.